SKL logo gebouwen KBC Leuven
Senioren
KBC
kring
Leuven


Wat is er nieuw op onze website

Foto's en Verslag van de Plezante wandeling Mechelen
Foto's en Verslag Spelnamiddag met smoutebollen
Foto's en Verslag Wandeling Kortrijk-Dutsel
Foto's Wandeling Leuven - augustus 2019Betaalkalender

Activiteit Datum Bedrag betalen van betalen tot code
BBQ 22 aug 47 euro 22 juli 12 aug 733
La Lorraine 3 sept 40 euro 15 jul 15 aug 813
La Lorraine 10 sept 40 euro 15 jul 15 aug 814
Voordracht 12 sept 3 euro 20 aug 7 sep 723
Fietstocht 19 sept 20 euro 11 sep 756

Welkom op de website van de Senioren KBC kring Leuven

Senioren KBC kring Leuven werd opgericht op 1 januari 2011. De vereniging is een fusie, enerzijds tussen de Kring van Gepensioneerden KB Groep Leuven, opgericht op 1 juli 1975, en anderzijds de KBC Veteranen, opgericht op 1 januari 2008. De KBC Veteranen zelf is een fusie tussen enerzijds de Veteranenclub KBC Verzekeringen, opgericht op 1 april 1948 onder de naam Veteranenclub ABB en anderzijds de Koninklijke Veteranenclub KBC (ex Cera), opgericht in 1917. De SKL is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

De vereniging heeft tot doel de verbondenheid tussen de leden levendig te houden en te verstevigen en bij te dragen tot de verwezenlijking van hun morele, sociale en culturele belangen. De vereniging kan tevens occasionele medewerking verlenen aan acties opgezet door de VZW Sociaal Fonds KBC ten voordele van de gepensioneerden van de KBC-groep.

Kunnen als lid aanvaard worden met volwaardig of met beperkt lidmaatschap :

  • de gewezen personeelsleden van de KBC-groep die daar hun loopbaan beëindigen via pensionering of via een overgangsregeling naar de pensionering toe
  • de weduwen/weduwnaars van overleden gepensioneerden van de KBC-groep
  • de weduwen/weduwnaars van in actieve dienst overleden personeelsleden van de KBC-groep
  • de ex-personeelsleden van KBC Verzekeringen op pensioen vóór 1 januari 2007 voor zover ze op 1 januari 2010 lid waren van de KBC Veteranen

Wie suggesties, bemerkingen en/of voorstellen heeft, neemt contact op met één van de bestuursleden

Lid worden van SKL kan door bijgaand aansluitingsformulier in te vullen en te verzenden